fbpx
Gdzie, kogo i co możesz filmować legalnie?

Gdzie, kogo i co możesz filmować legalnie?

Jak filmować legalnie, żeby nie mieć kłopotów? W których miejscach, kogo pytać o zgodę, gdzie napisać odpowiednie pisma, co może być w tle na twoim filmie a czego lepiej unikać. Wieżę Eiffle'a można filmować tylko za dnia... Pieniądze, świątynie, loga firm? Tak ale... Zapraszam do artykułu jeśli chcesz wiedzieć więcej. Filmować legalnie możesz prawie zawsze, ale publikować już nie koniecznie Zgoda na naruszenie dóbr osobistych. Jeśli nagrywasz tzw. setkę, czyli krótkie oświadczenie do kamery albo inny krótki fragment materiału, warto poprosić tego, który użycza wam wizerunku, by wygłosił stosowną formułkę do kamery. Treść zgody powinna przedstawić zakres oraz formę publikacji danych informacji. Niestety zgodę na naruszenie dóbr osobistych zawsze można odwołać! Dóbr osobistych nie można sprzedać. Kolejne pytanie w tej kwestii: czy można nagrać jak strażnik miejski bądź policjant zachowują się niestosownie? Z jednej strony to naruszenie jego dóbr osobistych, ale uznaje się, że ważniejszy w takim przypadku jest interes społeczny. Niestety w przepisach nie jest to jasno sprecyzowane. Czy można filmować legalnie loga, pieniądze, dzieła sztuki lub używać w swoim filmie fragmentów innych filmów? Plakat, muzyka lub fragment programu tv w tle. Tłumacząc Art 29 PrAut, chodzi o to, że nie trzeba załatwiać pozwoleń na wykorzystanie utworu, jeśli znajdzie się...
Więcej