fbpx
Filmowanie zgodne z prawem

Filmowanie zgodne z prawem

Filmowanie zgodne z prawem, czyli jakie? Czy można nagrywać wszystkich ludzi lub znane budynki? Nawet, jeśli nie nagrywasz filmów fabularnych, a jedynie ciekawą video wizytówkę swoim smartfonem lub aparatem cyfrowym, warto wiedzieć o kilku ważnych sprawach i o pewne kwestie zadbać zanim włączymy przycisk REC. Filmowanie zgodne z prawem, czyli jakie?  W bardzo dużym skrócie film jest utworem (mówiąc szczegółowiej utworem audiowizualnym) i jego twórcy przysługuje ochrona. Przede wszystkim prawo autorskie osobiste, w drugiej kolejności prawo majątkowe. Twórca to osoba fizyczna prowadząca działalność o indywidualnym charakterze twórczym. Prawo autorskie chroni każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, w szczególności chroni utwory: wyrażone słowem, znakami graficznymi, architektoniczne, sceniczne (…) audiowizualne, w tym filmowe. Prawo autorskie nie chroni pomysłu, chyba że ten staje się odrębną formą. Nie chroni również prostych informacji prasowych (o bieżących wydarzeniach, pozbawionych komentarza lub oceny). Filmowanie zgodne z prawem a autorskie prawa osobiste Autorskie prawa osobiste przysługują twórcy zawsze, są niezbywalne, nie można ich odziedziczyć ani z nich zrezygnować, ani podzielić. Jeśli twórca nie wyraził zgody na korzystanie z utworu może np. postarać się o zakaz rozpowszechniania filmu w Internecie lub dokonywania w nim zmian, ma też prawo do pokazania światu swojego dzieła jako pierwszy. Filmowanie zgodne z...
Więcej