Wiesz, że ludzie lubią konkursy i nagrody oraz że daje to nowych zaangażowanych odbiorców, a aktualnych mocno wyróżnia. Głowisz się jednak jak legalnie i ciekawie przeprowadzić konkurs na Facebooku lub Instagramie? Źle przeprowadzony konkurs w mediach społecznościowych wiąże się z ryzykiem sankcji od danego serwisu społecznościowego, a co za tym idzie stratami wizerunkowymi dla Ciebie, ponadto grożą Ci roszczenia uczestników konkursu oraz wysokie kary pieniężne a nawet więzienie. Jak się ustrzec przed tymi pułapkami? To bardzo proste. Zapraszam do artykułu. Najpierw podaruję Ci (pod poniższym linkiem)

Szablon regulaminu konkursu:

Uniwersalny regulamin konkursu

W skrócie, co powinien zawierać regulamin:

 • dane organizatora;
 • informację do kogo jest adresowany konkurs;
 • datę rozpoczęcia i zakończenia;
 • treść zadania konkursowego i jego zasady;
 • na jakiej platformie social media/ w jakiej aplikacji będzie odbywać się konkurs;
 • określenie na jakich zasadach zwycięzca zostanie wybrany, przykładowo czy będzie oceniać wybrane wcześniej jury czy o wygranej zadecyduje ilość polubień pracy/ komentarza danego uczestnika;
 • informacje o nagrodach;
 • klauzulę o tym, że konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez dany serwis, na którym został opublikowany oraz z nim związany. Nie ponosi on również odpowiedzialności wobec uczestników konkursu;
 • informację o konieczności posiadania przez uczestnika prawdziwego konta w serwisie społecznościowym;
 • informację o ograniczeniach związanych z wiekiem uczestników;
 • zamiast pisemnej zgody na przeniesienie autorskich praw majątkowych (w rozumieniu prawa autorskiego) na potrzeby konkursów online można prosić uczestników o udzielenie licencji na wykorzystanie prac jedynie do celów marketingowych. Warto też określić pola eksploatacji, czyli sposobów w jakich będą wykorzystywane dzieła (stanowiące własność intelektualną twórców). Takie udzielanie licencji następuje po przystąpieniu do konkursu i tym samym akceptacji jego regulaminu;
 • zapisy dotyczące procesu reklamacyjnego.

Dopasuj regulamin do swoich wytycznych w konkursie w mediach społecznościowych. Pamiętaj też o sprawdzeniu aktualnych przepisów prawnych np. o danych osobowych, na które trzeba się powołać. Taki regulamin możesz udostępnić w samej treści postu konkursowego lub na stronie www jako wpis na blogu i podlinkować go w poście na Facebooku.

RODO i ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną

 • obowiązek informacyjny w sprawie zgody na przetwarzanie danych na potrzeby konkursu (RODO) czasem lepiej wyodrębnić i zamieścić gdzieś osobno od regulaminu. Powinien on obejmować: tożsamość administratora danych, celu i podstawy ich przetwarzania, okresu przechowywania danych oraz praw osób, których dane są przetwarzane;
 • osobnym regulaminem, jaki powinieneś/ naś posiadać jako organizator/ ka konkursu jest regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Oczywiście jeśli dochodzi do wymiany e-maili między Tobą a uczestnikiem. Powinien on określać rodzaj i zakres świadczonych usług. Dlatego uczestnik wysyłając pracę drogą e-mailową powinien zaznaczyć akceptację i zapoznanie się z takim regulaminem.

Ustal cel konkursu:

Jeśli określisz cel, będziesz wiedział/ ła co powinno być nagrodą, kto będzie odbiorcą konkursu, jak wykreować samo zadanie i całą oprawę graficzną i filmową. Prawidłowe określenie celu konkursu i jego odbiorców oraz jasne zasady wykluczy łowców nagród a da Ci zaangażowanych odbiorców. Zatem jaki cel ma Twój konkurs?

 • promocja produktów/ usług;
 • zebranie feedbacku od klientów;
 • ruch na stronie dzięki komentarzom. Takie komentarze mogą być też dobrym wskaźnikiem z czym klienci mają problem albo co zyskali dzięki naszej ofercie;
 • docenienie obecnych klientów;
 • zdobycie nowych obserwatorów;
 • zebranie opinii o firmie/ portalu.

Jaki rodzaj konkursu wybierasz?

Zasady określ jasno i krótko. Zadanie nie powinno zabierać dużo czasu i zaangażowania. Regulamin najlepiej załącz w osobnym pliku (powyżej znajdziesz link do przykładowej treści takiego dokumentu).

 • film (ten rodzaj lubię najbardziej :))
 • krótka krzyżówka/ zagadka/ quiz;
 • konkurs fotograficzny;
 • odpowiedzi na pytanie w komentarzu;
 • praca plastyczna itd.

Konkurs warto przeprowadzić na kanałach social media, bo to generuje na nich ruch lub za pomocą dedykowanych ku temu aplikacji. Pamiętaj jednak o tym, by wskazać główną stronę w social media, na której mają pojawić się odpowiedzi lub załączone prace. Na resztę swoich stron w sieci podlinkuj główny post albo wspomnij tylko krótko, na którym medium społecznościowym odbywa się konkurs i poinformuj o nagrodzie. Zapobiegnie to chaosowi przeprowadzania tego samego konkursu na kilku kanałach social media równocześnie.

Nie wolno losować w konkursie!

Pamiętaj, by nie używać słowa losowanie nagród w poście, w którym informujesz o całej akcji. Teoretycznie takie wydarzenia trzeba zgłaszać do Izby Celnej. Warto zapoznać się z ustawą o grach hazardowych (t.j. Dz.U. 2015 poz. 612 ze zm.). Najlepiej obejść to zagadnienie na około używając przykładowych słów: mam dla was ciekawe prezenty do rozdania, wystarczy, że napiszecie w komentarzu… lub będzie mi miło jeśli wymyślicie hasło reklamowe do… w zamian mam kilka niespodzianek itd. Nawet losowanie spośród wszystkich uczestników, którzy podali poprawną odpowiedź jest naruszeniem ustawy o grach hazardowych. Jak pisze w swoim artykule w Social Media Manager adwokat Agnieszka Zwierzyńska, jeżeli wynik konkursu, w którym można wygrać nagrody pieniężne lub rzeczowe, zależy od przypadku, to jest on grą losową (loterią) w rozumieniu owej ustawy. Ta ustawa narzuca wiele obowiązków na organizatorów bez względu na wielkość nagrody. Przede wszystkim należy uzyskać zezwolenie właściwego dyrektora izby administracji skarbowej, co jest dość skomplikowaną procedurą, gdyż wymaga złożenia wniosku i szeregu dokumentów (m.in. projekt regulaminu gry, bankowe gwarancje wypłaty nagród, dokumenty potwierdzające legalność źródeł pochodzenia środków finansowych przeznaczonych na organizację loterii promocyjnej oraz aktualne zaświadczenia o niezaleganiu z zapłatą podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne). Taki wniosek składa się na minimum 2 miesiące przed terminem rozpoczęcia loterii promocyjnej wraz z opłatą za udzielenie zezwolenia, która stanowi 10% wartości puli nagród, lecz nie mniej niż 50% tzw. kwoty bazowej (którą oblicza się na zasadach określonych w ustawie, w 2019 roku wynosiła ona prawie 5 tysięcy złotych). Organizacja loterii bez zezwolenia wiąże się z karą pieniężną dla organizatora, wynoszącą pięciokrotność opłat za wydanie zezwolenia. Jest to również przestępstwo karno- skarbowe, zagrożone grzywną albo karą pozbawienia wolności do lat trzech. Jak widzisz przeprowadzenie nawet prostej loterii o niskiej wartości nagród, wiąże się z dużymi obciążeniami od strony prawnej. Jest to czasem nieadekwatne do samego konkursu utrudnienie. Lepiej jest ustalić kryterium oceny uczestników i opisać te zasady dokładnie w regulaminie.

Dotyczy to również eventów na żywo z losowaniem nagród na koniec. Słyszałam autentyczne historie, gdzie na takie wydarzenie przychodzili urzędnicy ze skarbówki z policją i z miłej atmosfery spotkania robił się kryminał. Zamiast słowa losowanie, spróbuj zapowiedzieć, że firma xyz ma do rozdania kilka gadżetów na koniec spotkania, ewentualnie za wykonanie jakiejś aktywności w social media na stronie danej firmy itd.

Organizowanie promocji i konkursów na Facebooku

“Organizowanie promocji i konkursów na Facebooku na podstawie punktu III E Regulaminu usługi Strony na Facebooku. W przypadku konkursów niedozwolone jest stosowanie rozwiązań typu „udostępnij na swojej osi czasu, aby wziąć udział w promocji”. Facebook chce być zwolniony z odpowiedzialności za przebieg promocji i konkursów, dlatego wymaga regulaminu przygotowanego przez Ciebie. Warto też wspomnieć o polskim bardzo restrykcyjnym prawie pod kątem organizacji losowań. I tak jak pisałam wcześniej – nie można ich organizować bez zgłoszenia tego organom skarbowym.

Co odpycha od konkursów i czego jeszcze nie wolno Ci robić!

 • zbyty skomplikowane zadanie;
 • warunek uczestnictwa, którym jest: polubienie Twojego fanpage, zmuszenie do udostępnienia postu konkursowego, oznaczenie znajomych lub ich zaproszenie do konkursu. Po pierwsze przysporzy Ci to polubienia od niezainteresowanych Twoją ofertą klientów, a po drugie Twoje konto może być zablokowane na danej platformie social media. Polecam Ci raczej poprosić o polubienie lub udostępnienie niż zrobić z tego warunek konieczny do wzięcia udziału w konkursie.
 • jednorazowa wartość nagrody nie może przekroczyć 2000 zł. Jeśli przekroczy tą kwotę, na organizatorze będzie spoczywać obowiązek odprowadzenia podatku. Jak pisze w swoim artykule adwokat Agnieszka Zwierzyńska od nagród w konkursach pobiera się zryczałtowany podatek dochodowy w wysokości 10%. Ustawa PIT przewiduje jednak wyłączenie, które w większości przypadków będzie dotyczyło konkursów w mediach społecznościowych. Nie pobiera się bowiem podatku od wygranych w konkursach orgaznizowanych i ogłaszanych przez środki masowego przekazu oraz w konkursach z dziedziny nauki, kultury, sztuki, dziennikarstwa i sportu, a także nagród związanych ze sprzedażą premiową towarów lub usług, jeżeli jednorazowa wartość tych wygranych lub nagród nie przekracza, wcześniej wspomnianej, kwoty 2000 zł. W większych konkursach, gdzie kwota ta zostanie przekroczona, to na organizatorze będzie spoczywał obowiązek odprowadzenia podatku. Wówczas – w przypadku nagród pieniężnych – uczestnikom będą wypłacane nagrody obniżone o wartość podatku. W przypadku nagród rzeczowych kwota podatku będzie musiała być pobrana od uczestników przed wydaniem nagrody. 

Zadbaj o oprawę konkursu

 • spójność graficzna;
 • dobre, przyciągające hasła;
 • bezpłatna reklama na wielu kanałach social media i w grupach oraz forach internetowych;
 • płatna reklama, by dotrzeć do szerszego grona odbiorców;
 • przypominanie o terminie konkursu oraz odpowiadanie na komentarze i pytania;
 • na Facebooku dodaj regulamin konkursu, zaś na Instagramie dobrze opisz zasady konkursu, dodaj hasztagi i poinformuj, że nie jest on przez tą platformę sponsorowany i z nią w jakikolwiek sposób związany;
 • warto też zmienić na czas konkursu tło na Facebooku oraz opis bio na Instagramie;
 • nie zapomnij wysłać newsletter ze szczegółami i instrukcją do konkursu;
 • wyniki konkursu najlepiej ogłosić za pomocą transmisji live lub video postu.

Reasumując sprawdź regulamin portalu na jakim chcesz ogłosić konkurs, stwórz regulamin konkursu, informacje RODO oraz regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną (jeśli używasz w konkursie e-maila), poproś o zgodę na udzielenie licencji w.s. dzieła uczestnika konkursu pod kątem praw autorskich, spróbuj nie uwzględniać kwestii losowania a raczej podaj jakie są kryteria oceny prac, spróbuj nie przekraczać kwoty 2000 zł w wartości nagrody. Teraz możesz rozkręcać ruch na stronie konkursami i spać spokojnie.